Vakfımızın amaçları doğrultusunda,

İzmir Atatürk Lisesi bina ve tesisleri ile vakfın sahip olduğu varlıklarının yenileme ve onarımlarına, eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak veya doğrudan gerçekleştirmek, okul ve yüksek öğrenim doğrultusunda dershaneler açmak, laboratuvarlar kurmak ve geliştirmek.

Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde temel eğitim ve orta öğretim kurumları açmak.
Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde Yüksek Öğretim kurumları açmak.

Amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü tesisler, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve kurmak ve çalıştırmak, gerektiğinde diğer vakıflar özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

Yoksul fakat başarılı ve yetenekli öğrencileri korumak, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmelerine yönelik burslar krediler özendirme ödülleri vermek. Öğrenim sonrası eğitimi için gerekli merkez ve tesisleri kurarak yetişkinlere yönelik eğitimi özendirmek lisans üstü ve uzmanlık çalışmaları için destek vermek.

Uluslararası düzeyde bilim teknoloji ve kültür alanlarında üstün başarı sağlayanlara araştırma yardımları ve kredileriyle başarı burs ve ödülleri vermek bilimsel sosyal ve kültürel alanlarda hizmet sunacak kültür merkezleri kurmak ve işletmek, İzmir Atatürk Lisesi ve vakfı eli ile kurulacak eğitim ve öğretim kurumları ile sportif alanlarda hizmet edecek kuruluşlara yardım etmek.

Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten CD, VCD, DVD film, dergi, gazete, katalog, kitap vs. yayınlamak konferans panel sempozyum, açık oturum, forum, sergi bilimsel toplantılar düzenlemek.

Öğrencilerin okul sonrası yaşamlarında da aralarında bağlılık ve dayanışmayı sürdürecek önlemleri almak ve bu amaçla insan kaynakları sosyal etkinlikler ve yayın alanlarında çalışmalar yapmak , tesisler kurmak, işletmek, yaşatmak.

Go to top