TARİHÇEMİZ

İdadi döneminde 23 Eylül 1908 devrimi sonunda öğrencilerin  Nevresidegan (gençlik) Maarif cemiyeti adıyla bir dernek kurdukları ve ayni adı taşıyan bir de gazete çıkardıkları kayıtlardadır. Öğrencilerin derslerini ihmal ettikleri, öğrencilere yakışmayacak bazı hareketlerde bulundukları gerekçesi ile Ocak 1909 da bu dernek kapatıldı ve Müdür Yusuf Riza efendi görevinden alındı.

İzmir erkek lisesinden yetişenler cemiyeti 1928 yılında müdür Hilmi Erdim, Tarih öğretmeni Mithat Oksancak ve Kabataş lisesi Matematik öğretmeni Fuat Arsan tarafından Merkezi İzmir erkek lisesi olmak üzere  “İzmir lisesinde Yetişenler Cemiyeti adıyla” kurulmuştur. İlk yönetim kurulunda Dr. Suat bey, Tüccar Safa bey, Öğretmenlerden  Necati, Rahmi ve Hilmi beyler görev almıştır. 1931-32 yılları için iki yıllık albüm çıkarılmıştır(18). Mezunlara yardım için İstanbulda 1933 yılında  “İzmir Yurdu” adıyla Nuru-Osmaniyede 10 yataklı olarak bir yurt açılmıştır. 1934 yılında Beyazıt semtinde Nur-u Osmaniye Caddesi üzerindeki bu bina da EGE YURDU adıyla 30 yataklı olarak Şehzadebaşında bir yurt oldu. 1939 yılına kadar İstanbul Şubesi tarafından yönetilen Yurt tüzükteki bir değişiklik ile İzmir Merkezden yönetilir oldu. Merkeze bağlı Yurt müdürlüğü oluşturuldu. 1949 yılı kongresinde derneğin adı “İzmir Atatürk Lisesinde yetişenler Cemiyeti” oldu. 1958 yılında istanbulda okuyan lisemiz  öğrencileri ile eski mezunlar bir araya gelerek derneğin İstanbul şubesini oluşturdular. Merkezin İstanbul şubesine verdiği 1000lira borç ile işe başlandı. Çaylar ve geceler tertip edilerek para toplandı. Amaç istanbulda bir yurt kurmaktı. İstanbul ve İzmir belediyelerinin yardımı ile beyoğlunda hazineye ait 1012 metrekarelik arsa 2500liraya alınmış fakat derneğe tahsis edilen  bu arsaya bina yapılamadı(28). Seneler içinde bu arsanın zorunlu vergileri ve bakımı yapılamayınca 1981 yılında genel kurullarını yapmakta yeterli üyeyi bir araya getiremeyen derneğimiz son Yönetim kurulu başkanımız Avukat Avni Leblebicioğlu’nun ve benim de yönetim kurulunda olduğum genel kurulu yeterli çoğunluk ile toplanamadığımızdan Derneği de kapatıp yasal işlemleri başkan Avukat Avni bey yapmıştır. Derneğin yasal mührü Okul müdür baş yardımcısı Erdoğan beyde olduğunu ve bu mührün 2012 Mayısında açılacak olan Eski müdür evi şimdi Atatürk lisesi Müzesi olan binada gösterime sunulup korunacağını kıdemli müdür yardımcımız Erdoğan beyden öğrendim. 

Bundan sonra okul mezunlarını yine, bir araya getirmek için pilav günlerinde konuşmalar ve desteklemeler yapılmış ama ancak 1984 yılı pilav gününde yemekten sonra okul müdürü Doğan Kutlu’nun tahsis ettiği bir dershanede emekli öğretmenler ile birlikte eski mezunlar toplanıp İzmir Atatürk lisesi eğitim vakfı’nın kurulması için karar verildi ve müteşebbis heyet oluşturularak vakıf senedinin hazırlanması istendi. Bu toplantıya katılanlar: Nazım Beyhan, Kemal Özerdim, Ahmet Kantar, Garra Sarmat, İskender Özturanlı, Haluk Baykent, Kadri Subay, İsmail Hakkı Onat, Nejat Atatuş, Muammer Yurdakul, Erol Mavi, Rahmi Ayhan, Necdet Göktepe, Latif Çağlayan, Yılmaz Özcanlı, Salim Zeytinoğlu, Mehmet Füzün, Vecdi Özsöz, Ali Enveri Ege, Mehmet Arslanalp, Enver Haydaroğlu, Onur Postacı, Koray Derman, Atilla Zağpuş, Hakan Durmuş Postacı, Önder Tunçalp, Ömür Önder, Seyfettin Yazgan, Emin Derman, Fikret  Zühtü Ural, Erkan Sutekin, Fevziye Ertuna, Mustafa İlhan Soysal, Baha Taneli, Mustafa Topaç, İlyas Oral, Yalçın Oktay, Ertuğrul Mutlu, Atilla İşyar, Ercan Gülgeze, Efe Erginer, Enis Dinçeroğlu, Hüseyin Demirbağ, Hanifi Caner, Mehmet Caner, Şenol Birol, Cevdet Atilla, Zeki Ar, Emin Akyürekli, Erdoğan Acarlar, idi.

             Hazırlanan vakıf senedi Noterlikte bir gün içinde İmzalanması zorunlu olduğundan o gün noterde senedi imzalayabilenlerin adı senede kurucu olarak yazılabildi. İzmir 9.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 30.12.1985 tarihinde tescil edilen vakıf senedinin. Geçici 1. maddeye göre de vakıf ilk genel kurulunu yapıncaya kadar geçici yönetim kurulu şöyle oluştu: Haluk Baykent, Necdet Göktepe, İskender Özturanlı, Baha Taneli, Nazım Beyhan. İlk genel kurul yukarıda sayılan kurucu üyelerin katılımı ile 30.4.1986 da yapıldı ve ilk seçilmiş yönetim kurulu, Haluk Baykent, Necdet Göktepe, Nazım Beyhan, Rahmi Ayhan, Baha Taneli, Ahmet Kantar, Fikret Ural ve okul Müdürü Hasan Özdemir den oluştu. 1990 yılında eski jimlastik salonunun Basketbol ve Voleybol sahalarına yetecek kadar kısmı bırakılıp kalan bölümü bugünkü konferans ve sosyal etkinlikler salonu olarak alttan ısıtmalı sistemle Necdet Göktepe’nin mühendislik ve teknik eleman desteği ile ve Necdet Özbelge’nin o dönemde istanbulda kapanan sinemaların koltuklarını alması ve Necdet Göktepe’nin bunları İzmire kamyonları ile taşıması, mezunlarımızın maddi ve Manevi katkıları ile ve bir cumhuriyet altını karşılığı bağış yaparak koltuk satın alan mezunlarımızın isimleri koltuklara konarak Okulumuz mezunu Murat Özdemir’in müteahhitliğinde yapıldı. İleriki bir tarihte koltukların tamiri sırasında bu isimler çıkarılmış ve bir liste halinde Salona asılmış idi. 2010lu yıllarda bu listeyi de Salonda değil bahçe tarafından girişte sağa dönerek konferans salonuna girerken sol tarafta liste halinde görüyoruz. Ayni kapıdan çıkarken karşınızda listeyi görüyorsunuz.

             21.03 1990 tarihinde okul müdürlüğüne verdiğimiz bir yazı ve bu yazımızın Milli eğitim müdürlüğüne ve Valiliğe ileten okul Müdürümüz. Valilik onayı alarak,” var olan jimlastik salonunun temelden güçlendirilip onarılarak, sahne arkası düzenlemesi yapılarak konferans ve diğer etkinlikler için kapalı alan yapılması kararlaştırılmıştır. ”Bu işi Okulumuz mezunu Murat Özdemir yüklenmiştir. Yeterli parasal desteği sağlayamamış olmamıza rağmen yüklenici Sn Murat Özdemir hiçbir yakınma göstermeden geç te olsa işi Necdet Göktepe’nin yardımları ile bitirmiştir. Bu bina İzmir Milli eğitim müdürlüğü ve Konak kaymakamlığının izni ile değişik kurum ve kuruluşlara kullandırıldığı görülerek valiliğe başvurulmuş ve Valiliğin bilgisi ve imzası alınmadan salonun başka amaçlarla hiçbir kurum ve kuruluşa verilmemesi sağlanmıştır.

             Vakıf Başkanlığından ayrılıp Unursal Başkan seçilen Avukat Haluk Baykent yerine.1996dan 2006 yılına kadar Avukat Şener Birol Başkanlık yapmış, Yönetim Kurulunda da, Atilla Börühan, Fikret Ünal, Rıdvan Gürkaynak, Hasan Aktaş, Tuna Baran, Necdet Özbelge, Burhan Demirbilek, Erkan Sutekin, Halit Özboyacı, Prof. Dr. Erdal Apaydın, Azam Yumrutaş, Hamit Şentürk, Sedat Topaloğlu, Levent Erol, Emir Toktaş, Malik Sezen, Behzat Aydilek, Emin Selçuk Botsalı, Naci Öktem, Nail Yüce, Abdurrahman Atalar ve Okul Müdürü Hilmi Hadımoğlu görev almiş, Denetim Kuruluna da  Prof. Dr. Baha Taneli, Av. Burhan Güneş, ve Mustafa Topaç seçilmiştir. 2006-2012 yılları arasında da Prof. Dr. Rafet Kılınç Başkanlığında, Akif Ersezgin, Prof. Dr. Şaban Eren, Av. Behzat Aydilek, İsmail S.Akçura, Fevzi Gezginer, Emir Toktaş, Av. Sedat Topaloğlu, Hamit Şentürk, Prof. Dr. Erdal Apaydın, İhsan Tutum, Av. Ö.Bilhan Savran, Av. Ozan Dora, Eczacı Doğan Efe, H. Cem Kabaklı, Tevfik Türk, Dr. Cenert Alptekin, Hasan H. Aktaş, Feyzi Özcanlı, Fatih Özsümer yönetim kurulunda görev almışlar, Denetleme Kurulu bu dönemde de göreve devam etmiştir. 2012-2014 dönemi için Şehir Planlamacısı İhsan Tutum Başkanlığında Fevzi Gezginer, Tevfik Türk, Hakan Şarap, Doğan Efe, Fatih Özsümer,  Öğretmen  Selma Kırdı, Bilgisayar Müh. Hünkar Göçen, Alp Ersoy, Serhat Özvan görev almıştır. Denetlemer Kurulunda da Prof. Dr. Baha Taneli, iktisatçı Kadir Bahçeci, Mali Müşavir  Mustafa Yücel görev almıştır. 12.04.2014 tarihinde yapılan seçimde Hsan Tutum, Fevzi Gevginer, Dr. Tevfik Türk, Hakan Şarap, H. Fatih Özsümer, Alp Ersoy, Serhat Özvan, Dr. Caner Alptekin, Dr. Oğuz Ömür Bosnalı ve Nuri Çiftçi asil üye olmuş ve önceki denetleme kurulu tekrar seçilmiştir.

             Medeni kanunda yapılan değişiklik ile vakıflara kuruluştan sonra yasanın çıktığı zamana kadar üye olanlar dışında yeni üye alınması engellenince yeni mezunlar vakfa üye olamadı. Bu sebeple yeni mezunlar yeni bir Atatürk lisesinde yetişenler derneği’ni okul müdürünün öncülüğünde genç mezunlar “İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği” adıyla kurdular. Bu dernek te toplanma ve faaliyette bulunma için çalışmalarına devam etmektedir. Medeni kanunun vakıf üyeliğini engelleyen maddesinin yürürlükten kaldırılmasından sonra okulun yeni mezunlarını da 1998den sonra vakfa üye yapmaya başlanıldı ve Genç üyeler son iki dönem yönetim kurulunda görev aldı. 2012 ve 2014 yılı genel kurullarında da genç üyelerin adedi artmıştır.

Go to top