Atatürk Lisesinde Yetişen Tanınmış kişiler

Burada yaptığımız sınıflamaya göre bu listeler girmesi gereken fakat bizim bilemediğimiz başka mezunlar da mutlaka vardır. Bildirildiği takdirde listelere ilave edilecektir.

Başbakanlık yapanlar

Şemsettin bey (Günaltay):1883te Erzincanda doğdu. İzmir İdadisi mezunu değil fakat 1911-14de İzmir Sultanisi Müdürlüğünü yapmıştır. Darülfünunda dinler tarihi müderrisliği, 1924te İslam tarihi müderrislği ve 1925te ilahiyat fakültesi başkanlığı(dekanlığı), 1926-54 arasında  Sivas milletvekilliği, Dış işleri bakanlığı,15 ocak 1949 ile 14 Mayıs 1950 arasında Başbakanlık yaptı. 1941den itibaren Türk tarih kurumu başkanlığını 19 Ekim 1961tarihinde ölünceye kadar sürdürdü.

Mehmet Şükrü (Saraçoğlu):

1886 ödemiş- İzmir doğumludur. 1906da İzmir idadisinden mezun oldu. 1909da Mülkiyeyi bitirdi. Aydın Maiyet memuru iken İzmir Sultanisi Matematik öğretmenliğini yaptı. Yunan işgali sırasında direnişçilere katıldı. İstanbul Meclisine İzmir milletvekili olarak katıldı. Meclis dağıtılınca yeniden direnişçilere katıldı. TBMMni 2.3.,4.,5.,6, ve 7.,8. dönem İzmir milletvekili oldu. 9 temmuz 1924te Başbakanlık yaptı. 1927den 1930a kadar Maliye Bakanlığı,1931-38 arasında Adliye Bakanlığı, 1938-39 arasında Hariciye Bakanlığı, 27 Aralık 1953te İstanbulda vefat etti.

 

Bakanlık yapanlar

İlhami Sancar: Milli, Savunma baklanı

Ahmet Tahtakılıç: Milli eğitim Bakanı

Lebit Yurdoğlu: Köy işleri, bakanı

Halil Bey (Menteşe) : 1874te Milas-Muğla da doğdu. 1890de İzmir idadisinden mezun oldu. 1892de İstanbul hukuk fakültesine başladı, ve öğrenimini Paris Hukuk Fakültesinde tamamladı. Ve 1898 de yurda döndü.Osmanlı Meclisi mebusan’ ında  meclis başkanlığı yaptı. İstanbulda ünlü Bekir Ağa Bölüğünde ve Malta’daki tutukluluk dönemlerinden sonra 30 nisan  1921de serbest bırakıldı. TBMMnin 4.,5, 6., ve 7. dönem, İzmir Milletvekili oldu.Hariciye Vekilliği yaptı, 2 Nisan 1946da Milasta öldü.

Prof. Mahmut Esat Bey (Bozkurt): 1892de Kuşadası-İzmirde doğdu. 1902-3 İzmir idadisinde okumuş, İstanbul idadisinden 1904 mezunu ve 1908 de İstanbul Hukuk mektebini bitirdi. 1912de İsviçre Fribourg Hukuk Fakültesini bitirdi. Ege bölgesi Kuvayı Milliye teşkilatında çalıştı. TBMM 1. dönem İzmir milletvekili, 1922de iktisat bakanı, 1923te 2. dönem İzmir milletvekili, 1924te adliye vekilliği, 1934te Bozkurt Soyadını aldı. 3. ve 7. dönem milletvekilliği yaptı. 1941e kadar Hukuk ve Siyasal bilgiler fakültelerinde Profesörlük yaptı. Yeşil –kırmızı istiklal madalyası sahibidir.

Mustafa Rahmi (Köken): 1881de İzmirde doğdu. İzmir İdadisinden 1899da diploma aldı. İstanbul Hukuk mektebini bitirdi. 1905ten 1917ye kadar valiliklerde çeşitli görevler aldı. 1917de İstanbul meclisine girdi ve 1921de Ankaraya geldi. TBMMnin 2.,3.,4.,5.,6.,7., ve 8. dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. 1926da Ticaret, 1927de Tarım, 1928de İktisat bakanlığı yaptı. 7 Temmuz 1952de İstanbulda öldü.

Zekai Apaydın (Aziz Üzeyir Zekai): 1884te Bosna’nın Graveşka köyünde doğdu, 1898de İzmir idadisini, 1903te mülkiyeyi bitirip İzmir vilayeti maiyet memurluğuna atandı.Trakya ve Anadoluda ilçe kayakamlıkları, ve son olarak 1914te Mersin, Kayseri. Eskişehir mutasarrıflığı yaptı.1919da görevinden azledildi ve Bosnaya kaçtı. Milli mücadelede Mersin ve Adanada  gönüllü olarak çalıştı, 1. mecliste Adana milletvekilliği yaptı. 2. dönem aydın milletvekilliği, 3. 4.ve 5. dönem Diyarbakır milletvekilliği Londra ve Moskova büyükelçiliği, yaptı. 1924te Ziraat vekilliği,1935te Mi,lli müdafaa vekilliği, Hariciye ve Adliye Vekaleti vekilliklerinde bulundu. 1947de İstanbulda vefat etti.

Dr.Hulusi Alataş: 1901 mezunu olup Sağlık Bakanlığı Yapmıştır.

Dr.Mazhar Bey (German): 1887de Aydında doğdu, Orta öğrenimini İzmir İdadisinde 1901 yılında tamamladıktan sonra 1907 de tıp doktoru oldu 1-8, dönem aydın mebusluğu  1950de sağlık bakanlığı Eskişehir milletvekilliği yapmıştır. 6 kasım 1967de  öldü kırmızı-yeşil şeritli istklal madalyası sahibidir. Fethi Okyar kabinesinde Sağlık bakanlığı yaptı 6 Kasım 1967de Ankarada öldü.

Mehmet Refik Şevket(İnce):1885te Midillide doğdu. İzmir idadisinden 1904-5 mezunu,sonra Selanik Hukuk mektebine girdi ve 1911de mezun oldu. İzmir işgalinden sonra direniş hareketlerine katıldı. 23 Nisan 1920de 1. dönem meclisinde Saruhan Milletvekili oldu. Sonra İzmirde Avukatlık yaparken. 4.,5., 6. ve 1945ten sonra demokrat parti 9.dönemde Manisa Milletvekilliği yaptı. Milli savunma ve  Devlet bakanlığı yaptı 24 Nisan 1955te İzmirde vefat etti.

Mustafa Hilmi Uran: 1884te Bodrumda doğdu. 1905 yılında İzmir İdadisinden mezun oldu. 1908 de Mülkiyeyi bitirdi. Menemen ve Çeşme Kaymakamlığı ve 1919da İstanbul meclisi ve 1920de 1. dönem TBMM üyeliği yaptı Önce Antalya sonra Adana Valiliği yaptı. 3. dönem Adana Milletvekilliği,1930da Bayındırlık Bakanlığı, 4.,5.,6.,7.,8.dönem Seyhan Milletvekilliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yaptı,22Ekim 1957de İstanbulda öldü.

Mustafa Necati Saruhan: 1892 izmir doğumlu,1910 izmir idadisi mezunu, 1920 de birinci dönem milletvekili, İmar ve iskan  ile Adliye, Maarif  Bakanlığı yaptı. 1 ocak 1929da vefat etti.   Mustafa Necati Uğural mı?

Reşit Galip (Aydın): 1892de Rodosta Doğdu, Orta öğrenimini İzmirde yaptı. 1910mezunu  İstanbul Tıp Fakültesini 1917 yılında bitirdi.önce özel hekimlik sonra 1922de sağlık bakanlığında çalıştı.1924te 2.3.ve 4. dönem Aydın Milletvekili, 1932-33 arasında Milli eğitim Bakanlığı yaptı.5.3.1934te Ankarada öldü. 2013 yılına kadar okullarda sahah başlarken okunun andımızın yazarıdır.

Hüseyin Vasıf Çınar: 1892 izmir doğumlu,1910 İzmir İdadisi Mezunu, 1920ve 1929de milli eğitim bakanlığı,1923te saruhan1925 ten sonra Prag, Peşte, Moskova, Roma , büyükelçilikleri yaptı. 3.6.1935te vefat etti

Mustafa Şeref Özkan:  1884 Burdur doğumlu1903 mezunu , 1908de İstanbul hukuk mektebini, 1912de Paris hukuk mektebini bitirdi 1913 te konyadan 1916da kayseriden İstanbul meclisine üye seçildi. 1923te ikinci dönem meclisine ve3.4.5. dönemlerdede Burdur Milletvekili seçildi 1930-32 arasında İktisat bakanlığı yaptı 1,11,1932de emekli oldu. 10.09.1938de öldü.

Şerif Tüten: Okulumuzun 1942 mezunu,1975 yılında  kontenjan Senatörü ve 1980-82 arasında imar ve iskan bakanlığı yaptı halen İzmirde oturan deneyimli, bir idarecidir

M.Sırrı Day: 1907 mezunu  olup İktisat vekilliği yapıştır.

Şükrü Kaya: 1935 mezunu,3.4. dönem milletvekili, 1940lı yıllarda  Ulaştırma bakanlığı yaptı.

Av. Alev Coşkun: 1955 mezunu, Turizm Bakanı  Yazar

Sümer Oral: 1957 mezunu Manisa Milletvekili , Maliye Bakanı

Metin Bostancıoğlu: Milli Eğitim Bakanı,

Hayri Kozakçıoğlu: İç İşleri Bakanı,

Halil Menteşe: 1890 mezunu İzmir Milletvekilliği ve Hariciye vekilliği yapmıştır

 

Milletvekilliği Yapanlar

Kamil Dursun : 1890 mezunu İzmir Milletvekilliği yapmıştır

Şükrü Ataman:  1901 mezunu  Muş Milletvekilliği yapmıştır.

Amrullah Berkam: 1897 mezunu Malatya  Milletvekili

Dr. Abravaya 1897 mezunu Niğde milletvekili Dr. Abravaya   Niğde Milletvekilliği yapmıştır.

Dr. Suat Soyer: 1879 İzmir doğumlu, 1896 Mezunu 1902de tıp Doktoru oldu,İstanbul millet meclisinin son döneminde Kastamonu mebusu oldu,meclisin dağılmasından sonra 1920de Ankarada Kastmonuyu temsil etti. 4. dönemdede Kastamonu milletvekili seçildi, 1935ten sonra izmirde hekmilik yaparken 3 haziran 1942de öldü,

Astabat Özdamar 1903 mezunu  Burdur Milletvekili

Selim Sırrı Tarcan: 1874te Mora’da doğdu, Galatasaray lisesi ve Harp okulu mezunu, İsveçte Jimnastik ihtisası yaptı, İzmir İdadisinde beden eğitimi öğretmenliği yaptı.

Mahmut Esat Efendi:1856da doğdu.Hukuk Mektebi mezunudur. Matematik öğretmeni olarak devlet memuriyetine başlamış ve İzmir İdadisinde Fizik, Kimya, tarih, geometri dersleri vermiştir. 3. dönem   Isparta milletvekili seçilmiş 1928de vefat etmiştir.

Ahmet Hamdi bey: (Aksoy) 1883te izmirde doğdu.İzmir idadisinden  ve İstanbul Halkalı Ziraat mektebi mezunudur. 1. dönem Ertuğrul(Bilecik). 2.  3. 4. 5. dönem İzmirMilletvekilidir. Sonra sigortacılık ve gazetecilik yapmış ve 27 Mayıs 1961de vefat etmiştir.  

Ali Enver bey (Tekand):1887de Rodosta doğdu. İzmir İdadisinden sonra Mülkiye mektebini 1909da bitirdi. İzmir İttihat ve Terakki okulu müdürlüğü yaptı.1. dönem İzmir Milletvekilliği yaptı(1920-23), sonra sigortacılık ve Galatasaray lisesinde öğretmenlik yaptı 1952de emekli oldu. 6 şubat 1961de İstanbulda öldü. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: 1889da Kahirede doğdu. Orta öğrenim ini İzmir İdadisinde yaptı. İstanbul Hukuk mektebine girdi ama bitirmedi Üsküdar Sultanisi felsefe ve  Edebiyat öğretmenliği ve gazetecilik yaptı. 2. dönem İstanbul, 3. dönem Mardin,4. dönem Manisa milletvekilliği, 1934 ten sonra Tiran, Prag, Lahaye, Bern, Tahran, ve Tekrar Bern büyükelçiliği ve 1961de Yeniden Manisa Milletvekili oldu.13.12.1974te öldü.

Dr. Mustafa Bey (Bengisu):1880de Ödemiş-İzmirde Doğdu. İzmir idadisinden 1897de mezun olup sonra İstanbul Askeri Tıbbiyesinden 1903 yılında mezun oldu. Trablusgarp, balkan ve 1. dünya savaşına katıldı. 1919da ordudan ayrılıp Ödemişe döndü. Birinci dönem İzmir milletrvekilliği,1935te Ödemiş belediye başkanı iken 5. dönem Çanakkale, 6. dönem İzmir Milletvekili oldu. 12 Şubat 1942de Çanakkalede vefat etti.

Hüseyin Hacim Muhittin Bey (Çarıklı):1881de uşakta doğdu. İzmir İdadisi 1901de ve İstanbul Mülkiye mektebini 1904 te bitirdi. Yunan işgalinden sonra direniş komitelerinde çalıştı. Son Osmanlı mebusan meciline Karesi Milletvekili oldu. 23 Nisan 1920 de Ankaraya gitti. 2.,3. dönem  Giresun Milletvekili ve 4.,5.,6.,7.,ve 8. dönemlerde Balıkesir Milletvekilliği yaptı. Kırmızı-Yeşil şeritli istiklal madalyaSI SAHİBİDİR. 5 Aralık 1965te İzmirde Öldü.

Mehmet Şükrü (Yaşın):1882de İnegöl-Bursada doğdu. Orta öğrenimini İzmir idadisinde 1904Te tamamladı ve Mülkiyeye gitti. 1907de mülkiyeden diploma aldı. 1923te TBMM 2.ve sonra 3.,4.5. dönem Çanakkale Milletvekili seçildi. 1939da Eskişehir Valisi oldu ve Vali iken 18 Ekim 1941de vefat etti.

Ahmet Talat (Onay):1888de Çankırı’da doğdu.  1905te İdadinin orta kısmını İzmirde son kısmını da Kastamonu ve Ankarada 1907de tamamladı. 1910da İstanbul Darülfünunu Edebiyat bölümünü bitirdi. Kastamonu ve İzmir Sultanilerinde 1914-17 arasında edebiyat ve felsefe öğretmenlik yaptı. Zonguldak, Bolu, Ankara Maarif müdürlüklerinde bulundu. TBMM 2. dönem Çankırı Milletvekili oldu. 3.,4.,8. dönemlerde Çankırı ve 5.,6. dönemlerde Giresun Milletvekili oldu.22.9.1955te öldü.

Ali Haydar (Yuluğ):1879da İzmirde doğdu. Orta öğrenimini İzmir idadisi orta kısmında okumuş, 1902 yılında Mülkiyeden diploma almıştır. 1902- 1926 yılları arasında çeşitli idari görevlerde bulunmuş ve 2.ve 3. dönem İstanbul, milletvekilliği yapmış ve 18 Eylül 1937de vefat etmiştir.

Mustafa Kamil (Dursun):1878de İzmirde doğdu.  7yıllık idadiden 1896da diploma aldı. İzmirde Özel şirketlerde çalışırken TBMM nin 2. dönem ve 3.,5. 6. dönemlerde İzmir Milletvekili oldu. 4.2.1951 de vefat etti.

Abidin Bey (Saruhan):1890da Manisada doğdu. İzmir idadisini 1906-7 de bitirip, 1911de İstanbul Hukuk mektebinden diploma almıştır. İzmir ve Manisada Avukatlık yapmış. TBMMnin 2. döneminde milletvekili oldu. Atatürke yapılan İzmir Suikastında suçlu bulunarak İdam edildi.

Kemal Menemenlioğlu: 1883te Manisada doğdu. Orta öğreniminin son iki yılını İzmir idadisinde tamamladı. 1909da hukuk mektebinden diploma aldı. Avukatlık yaptı. TBMMnin  2.,3.  dönem Manisa Milletvekili oldu. Ölüm tarihi bilinmiyor.

Yaşar Özey: 1889da Ziştova-Bulgaristanda doğdu. İzmir İdadisini 1907de ve İstanbul Halkalı Ziraat mektebi 1911 mezunudur. Çeşitli devlet memurluklarında bulunduktan sonra TBMMnin 2.,3.,dönem Saruhan, ile Aksaraydan 4.,ve 5., 6., ve 8. dönem yeniden Saruhan Milletvekilidir. 16.09.1965te Ankarada ölmüştür.

Dr. Hasan Saim Uzel Çelebioğlu:1882 Menemen doğumludur. İdadiyi İzmirde 1901yılında tamamlayıp Tıbbiyeye gitmiş ve 1907de doktor olmuştur. 1908-23 yılları arasında  çeşitli devlet hizmetinde bulunmuş ve TBMMnin 2.,3.,4.,5.,6., dönemlerde İzmir milletvekili seçilmiş ve 8 Ağustos 1941de vefat etmiştir.

Prof Dr. Zeki Mesut (Alsan):1889da Aydında Doğdu. Orta idadiyi Aydında liseye denk idadiyi İzmirde 1907de tamamladı. 1908de mülkiyeye girdi ve 1910da birinci olarak bitirdi. Pariste Serbest Siyasi bilimler Okulunundan 1913te diploma aldı. 1913-27 arasında çeşitli memuriyetlerde bulundu. TBMMnin 3. dönem Edirne milletvekili oldu. Sonra  4.,5.,6. dönem Diyarbakır Milletvekili oldu. 1943te Siyasal bilgiler, 1945te Ankara Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku profesörlüğüne, 1946daHukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı.1954te Siyasal bilgiler Umumi Hukuk profesörlüğüne atandı ve 1956da emekli oldu,24 Eylül 1984te vefat etti.

Ahmet Enver Özgen:1891de Resmo-Giritte doğdu. Orta öğrenimini İzmir idadisinde 1910da yaparak Selanik Hukuk mektebine girdi fakat Balkan harbi nedeniyle İzmire döndü, 1913 yılında Konya hukuk mektebinde tahsilini tamamladı. TBMMnin 3. dönem İzmir milletvekili oldu,sonra da İzmir Barosunda görev yaptı. 1 Eylül 1948de vefat etti.

Mehmet Halit Onaran:1881 yılında İzmirde doğdu. İzmir İdadisinden mezun oldu. Özel dersler alarak Fransızca öğrendi. Nisan 1925te İzmir Vali yardımcısı iken  3. dönem Kars milletvekili, 4. ve 5.dönem  Burdur, 6. dönem Mardin,  7. dönem İzmir 8. dönem Muş Milletvekili, oldu. 18 Mart 1964te İzmirde öldü.

Mehmet Zühtü Durukan:1888de İzmirde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir idadisinde 1908yılında tamamladı. Mülkiye mektebini 1911de bitirdi 1912-23 yıllarında çeşitli devlet memurluklarında geçirdi. 1923te Van Valisi iken TBMMnin 3. dönem Konya milletvekili, ve4.,5.,6., 7. dönemlerde Samsun Milletvekili seçildi. 1946da Adana Valisi oldu ve 11 Ocak 1964te vefat etti.

Süleyman Adil Okuldaş:1880de İzmirde doğdu. Manastır Askeri idadisinde Atatürk’ün sınıf arkadaşı idi. İzmir idadisinden 6. sınıfta iken tasdikname ile ayrıldı. Çeşitli memuriyetlerde bulundu. TBMMnin 3 dönem Samsun Milletvekili oldu. Soyadını Atatürk verdi. 21.06.1939da Ankarada öldü.

Dr. Abdülhalim Galip bey (Kahraman):1890 Antalya doğumlu olup Orta öğrenimini İzmir ve Midilli İdadilerinde tamamladıktan sonra  İstanbul Tıbbiyesine girdi . Birini dünya savaşı sırasında yardımcı tıp personeli olarak Askere alındı 1916da tekrar tıbbiyeye döndü. 1917de Cildiye Uzmanı olarak Burdur hükümet tabipliğine atandı. 1918de tekrar askere alındı İstiklal savaşında askeri doktor olarak çalıştı. 1928de Antalya Belediye Başkanı iken TBMMnin 4.,5.,6., dönem Bursa ve 7.,8.,dönem Antalya milletvekili seçildi. 14 Ekim 1975te öldü.

Hasan Hüsnü Bey (Kitapçı):1886 Selanik doğumlu olup orta öğrenimini İzmir idadisinde(1903-6arası) yaptı, İstanbul Hukuk Mektebinden 1909da mezun oldu. 1909-19 arasında devlet memuriyeti 1919-31 arasında izmirde Ticaret yaptı. TBMMnin  4. dönem İzmir. 5.,6.,7., dönemlerde Muğla milletvekilliği yaptı, 24 Kasım 1947de İzmirde öldü.

Mustafa Turgut Bey (Türkoğlu).1891de Giritte doğdu. Orta öğrenimini İzmir idadisinde, sonra Selanik Hukuk mektebine girdi, ama yunan işgali nedeniyle tamamlayamadan izmire döndü. İdadide Fransızca öğretmenliği yaptı. TBMMnin 4.,5. dönem Manisa milletvekilliği yaptı.’ Kasım 1960 İzmirde vefat etti.

Dr.Hüseyin Avni Bey (Ercan):1888de Muğlada doğdu. Orta öğrenimini İzmir idadisinde yaptı, İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesine girdi. 1919da Muğla Gureba Hastanesi Başhekimliği ve 1928de Belediye Başkanlığı yaptı. TBMMnin 4.,5.,6., dönem Muğla milletvekilliği yaptı. 27 Ekim 1939 da İstanbulda öldü. 

Nazmi Topçuoğlu  1905 mezunu Aydın ve Manisa milletvekilliği yapmıştır

Mazhar Gökmen 1903 Mezunu olup, Aydın Milletvekilliği yapmıştır.

İstamat Özdamar.1903 mezunu olup Eskişehir mebusluğu yapmıştır.

Dr Suat Koçtaman   1897 mezunu  Balıkesir milletvekilliği yapmıştır.

Zühtü Durukan 1908 mezunu Samsun Milletvekilliği yapmıştır.

Mithat Aydın  1910 mezunu Trabzon milletvekilliği yapmıştır.

Saadettin Epikman  1910 mezunu İzmir Milletvekilliği yapmıştır.

Dr. Ali Rıza Levent  1911 mezunu olup, Mardin Milletvekilliği yapmıştır

Dr. Mehmet Ali Agakuy 1911 mezunu olup Gaziantep Milletvekilliği yapmıştır

Dr. Hüseyin Hulki Cura 1911 mezunu olup İzmir Milletvekilliği ve İzmir Memleket Hastanesi Başhekimliği yapmıştır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanıdır.

Dr. Baki Öktem: 1915 Drama DOĞUMLU, 1928-31 arası İzmir Erkek  lisesi Orta kısmını, 1931-35 arası Lise kısmını okumuş, 1940-41 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş, Sökede Serbest tabiplik yaparken D.Pnin kurucuları arasında bulunmuş, 1950-54 ve 1954-58 iki dönem(9.10.) D.P. milletvekili seçilmiş. Çalışma Bakanlığı İŞ güvenliği müfettişi olmuş, Çalışma Müdürlüğü yapmış, 2000yılında Vefat etmiştir.

Prof. Dr. Kemal Karhan, 1941 mezunu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu olup, Ege Üniversitesi Mühendislik bilimleri Fakültesi Kurucu dekanlığı(1968)na atanmış, 1969-73 arasında seçilmiş dekan olmuş, gemi mühendisliği bölümünde çalışmıştır.1981 yılında kendi isteği ile emekli olmuş, Danışma meclisi üyeliği, YÖK üyeliği, 1989da İzmir Milletvekilliği, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeliği ve onun eğitim komisyonu üyeliğini, Denizcilik bankası yönetim kurulu üyeliği yapmış ve Hollanda, Almanya ve İngiltere üniversitelerinde çalışmıştır.

Erol Yeşilpınar 1958 mezunu İzmir Milletvekili 

Halit Onaran, 1897 yılı mezunu olup Burdur Milletvekilliği yapmıştır

Amrullah Barkan, 1897 yılı mezunu olup Malatya Milletvekilliği yapmıştır.

Rahmi Köken, 1899yılı mezunu olup İzmir Milletvekilliği yapmıştır.

Mustafa Şeref Özkan 1903 yılı mezunu olup, Burdur Milletvekilliği yapmıştır.

 

Üniversitelerde Rektörlük Yapanlar

Prof Dr. Mustafa Uluöz, 1934 mezunu Ege Üniversitesi kurucu öğretim üyesi, 1/3/1958 de Ziraat fakültesi Dekanlığı ve 1960-63, 1967-69i 1969-71 dönemler Rektörlüğü yapmış, 13.3.1976da vefat etmiştir.

Prof Dr. Necati Akgün, 1940 mezunu, 1961-64 araında Tıp Fakültesi Dekanlığı ve 1974-77 arasında Ege Üniversitesi Rektörlüğü yapmış, Spor Hekimliği ve Fizyoloji Uzmanı olarak Türkiye Milli Olimpiyat komitesi yönetim kurulu (1966-70) ve sağlık Spor Komisyonu (1972-78) üyeliği, Tübitak Tıp Araştırma komitesi (1972-78) üyeliği yapmıştır.

Prof Dr. Refet Saygılı ,1949 mezunu, Ege Üniversitesinde iki dönem üst üste (12992-2000) Rektörlüğü yapmış, Psikiatri Uzmanıdır.

Prof Dr. Bülent Berkarda, 1950mezunu, İstanbul Üniversitesi Rektörü İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı

Prof Dr.Mehmet Füzün, Dokuz Eylül Üniversitesinde iki dönem Rektörü olup Genel cerrahi Uzmanıdır.

 

Üniversitelerde Dekanlık yapanlar

Prof Dr. Zeki Mesut (Alsan):

1889da Aydında Doğdu. Orta idadiyi Aydında liseye denk idadiyi İzmirde 1907de tamamladı. 1908de mülkiyeye girdi ve 1910da birinci olarak bitirdi. Pariste Serbest Siyasi bilimler Okulunundan 1913te diploma aldı. 1913-27 arasında çeşitli memuriyetlerde bulundu. TBMMnin 3. dönem Edirne milletvekili oldu. Sonra  4.,5.,6. dönem Diyarbakır Milletvekili oldu. 1943te Siyasal bilgiler, 1945te Ankara Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku profesörlüğüne, 1946daHukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı.1954te Siyasal bilgiler Umımi Hukuk profesörlüğüne atandı ve 1956da emekli oldu,24 Eylül 1984te vefat etti.

Prof. DR. Ali Rıza Berkem 1928 mezunu  1934-36da okulda fizik hocalığı yapmış İ.Ü. Kimya Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 1925 yılında Atatürk’ün okulu ilk ziyaretinde ilk girdiği sınıfta öğrenci olup Fransızca dersinde tahtaya Fransızca yazılmış olan yazının Türkçesini sorduğunda Lavasier’in Fransızca yazılmış cümlesini okuyup, Türkçesini söyleyerek “ tabiatta ne bir şey kaybolur ne de yoktan var olur” diye cevap veren öğrencidir. Atatürk’ün okulu ikinci ziyereti 1 Şubat 1931 Cumartesi günü önce 5. sınıf Fransızca dersine, sonra  matematik dersi olan 2. sınıfa girmiştir. Sonra da 3. sınıf Türkçe dersine girmiştir. Sonra da birinci sınıf öğrencilerinin yazı dersine girmiştir.(Daha Ayrıntılı bilgi 1968 mezunu Ahmet Gürel’in Kent Konak KNK dergisi Kış 2014/18 sayısında sayfa 36-40 ta bulunabilir. Ayrıca tarihçede 42 nolu kaynak).( ö denemde 3 yıl orta okul ve 3 yıl (4-5-6).sınıflar lise olarak birlikte idi.)

Prof Dr. Fethi İncekara 1934 mezunu, Bitki Islahı uzmanı olup,Atatürk üniversitesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakülteleri Dekan lığını yapmış, İzmir İncekara adıyla anılan Mavi küfe dayanıklı tütün yetiştirmiştir. 1983te emekli, 1999da vefat etmiştir.

Prof Dr.Saim Falakalı, 1941 mezunu, Ege Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 1973-75 arası, Ege Tıp Fakültesi 1982-88 arasında iki dönem Dekanlığı, yapmış Anatomi Uzmanıdır

Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu Almanyada K.B.B. ihtisası yapmış, İstanbul Üniversitesi Çapa tıp Fakültesi Dekanlığı yapmış Öğretim Üyesidir

Prof Dr. Metin Tanker, 1948 mezunu,İstanbul Eczacılık Fakültesi mezunu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı yağmış,olup 2011yılında vefat etti

Prof Dr. Baha Taneli, 1949 mezunu, Ege Tıp Fakültesi 1977-80 dönemi Dekanı, iki dönem(1982-88) Ege Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Celal Bayar Üniversitesinde 1994-98 arasında Hastane başhekimliği,Tıp Fakültesi Dekanlığı, Rektör yardımcılığı yapmıştır. 17.2.1998de yaş haddinden emekli oluncaya kadar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde Çocuk Gastroenteroloji bilimdalı kurucusu olup Uzmanı olarak çalışmıştır.

Prof. Dr.Turgut Akıntürk 1950 mezunu, Ankara Üniv. Hukuk Fakültesinde iki dönem Dekanlık ve YÖK üyeliği yapmış. Devletler Hukuku Uzmanıdır

Prof Dr. Bilgin Timuralp;1957 mezunu, İç Hastalıkları ve Kardioloji uzmanıdır. Türkiye’de Kalp hastalıları alanında ilk referans kitabını yazmıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi kurucu üyeliğini yapmış ve 1982 yılında Fen Fakültesi Dekanı olmuş, 2000 yılında Avrupa Kardioloji derneği, Ülkesinde Kardiolojiyi yücelten kişi ödülünü vermiştir. 2006 yılında yaş haddinden emekli oldu. Halen özel hastanede çalışmalarına devam ediyor.

Prof Dr. Fevzi Önder. 1961 mezunu olup, Bitki sağlığı ve Koruma uzmanı olup 1993te Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan yardımcılığı yapmış ve 1999yılında dekanlığını yaparken vefat etmiştir

Profr Dr. Semih Erkan , 1966mezunu olup, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Fitopatoloji Uzmanı olmuş, 2000-03 tarihleri arasında Ziraat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Halen Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof Dr. İsmail Türkan 1976 mezunu olup Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora yapmış, 1999-2002 tarihleri arasında Fen Fakültesi Dekanlığı yağmış, fakültenin  genel biyoloji bölümünde çalışmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Ahmet Kocataş,  1962 mezunu, Ege Üniversitesi Genel Zooloji dalında Doktora yapmış, Hidrobiyoloji alanındaki çalışmaları ile Doçent ve Profesör olmuş, 2001-2004 arasında Su ürünleri Fakültesi Dekanlığı yapmış olup Ege Üniversitesinden 2010 yılında  emekli olmuştur.

Prof. Dr. Rauf Beyru, 1941 Mezunu,İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık mezunu, ABD Pennsylvania’da Şehir planlaması üzerinde çalışmış, Ortadoğu Teknik üniversitesinde Ders vermiş, 1968-69 arasında Mimarlık Fakültesi Dekanı olmuş, 1972de Ege Üniversitesine gelmiş,1975te Profesör Olmuş, Güzel Sanatlar fakültesi Kuruculuğu ve İlk Dekanlığını yapmıştır. 1982 yılında Dokuz Eylül üniversitesine geçmiş ve 1991 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. İzmirde Eski eserler ve Anıtlar Yüksek kurulu üyeliği yapmıştır.

Prof. Dr. Serhat Bor , 1979 mezunu, İç Hastalıkları Uzmanlığından sonra Ege Üniversitesinde Gastroenteroloji üst ,ihtisası yapmış, 2005te profesörlüğe yükseltilmiş, 2008-2011arasında Tıp Fakültesi Dekanlığı yapmış olup halen öğretim üyesi olarak hizmete devam etmektedir.

Prof. Dr. Emrah Cengiz.1988mezunu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı yapmış İstabbul Üniversitesi Öğretim Üyesidir

Mesleğinde Profesörlüğe yükselenler

Müderris (Profesör)Veli Bey (Saltıkgil):1880de Burdurda Doğdu, orta öğrenimini İzmir idadisinden 1897de ve sonra Mülkiye mektebine girdi. Paris Hukuk Fakültesinden lisans diploması aldı. İstanbul Mebusan meclisinde 1914te 3. dönem Aydın Milletvekili oldu. 1917de Darülfünun Hukuk müderrisliği,1919da Hukuku esasiye Müderrisi (profesörü) oldu. 3 Nisan 1920de 1. dönem milletvekiliğinden sonra Hukuk fakültesine döndü. Ankara hukuk mektebinde Anayasa hukukunu okuttu 20 Mart 1935te öldü.

Prof Avram Galanti(bodrumlu) (mülga Darülfünün hocası)

Prof. Dr. Ahmet Kıyasettin (1926 mezunu)

Prof. Dr. Tevfik Okyay Kabakçı (1929 Mezunu)

Prof. Necati Acun

Prof. M.Sulhi Kutucu

Prof. Şadi Çalık,heykeltıraş

Prof Dr. Ali Rıza 1927-28 mezunu

Prof Dr. Siyami Ersek

Prof Dr. Emin Dikman, 1932 mezunudur. İstanbul ve Ankara üniversitelerinde Genel Kimya dalında Doçent olduktan sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesine gelmiş, burada Dekan yardımcılığı yapmış, Kimya fakültesi kurulunca oraya geçmiş, 48 yıl 11ay,21 gün devlet hizmeti yaptıktan sonra 23 Mayıs 1986da vefat etmiştir.

Prof. Dr. A. Lütfi Tat, 1934 mezunu, Dermatoloji Uzmanı, Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu öğretim üyesi, ve emeklisi.

Prof Dr. Ahmet Münir Aktepe 1936 mezunu Tarih profesörü

Prof Dr.Necati Osman Acun 1936 mezunu

Prof Dr. Nevzat Tiner 1936 mezunu

Prof. Dr. Necdet Menemenli 1937 Mezunu,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı olup 1998de vefat etti.

Prof. Dr. Cemal Birön 1937 Mezunu İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi öğretim üyesi

Prof. Dr. Alaeddin Akçasu, 1938 Mezunu, İç hastalıkları ve Hematoloji uzmanı, İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi idi. 

Prof. Dr. Saim Yeğinboy . 1941 mezunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye kliniğinde Nefroloji bilimdalının kurucusu olup emekli oluncaya kadar  öğretim üyesi, olarak çalışmıştır

Prof. Dr. Hayim Albağlı 1943 mezunu, 

Prof. Dr. Enver Tali Çetin 1944 mezunu İst. Ün. Patoloji Öğ.Üyesi

Prof. Dr. Muzaffer Gürakar, 1945 mezunu, Genel Cerrahi Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve emeklisi idi.

Prof. Dr. Kaya Mamaoğlu 1945 mezunu,Ege Üniv. Tıp Fak. Dahiliye Öğ.üyesi

Prof. Dr.Mahmut T. Birsel  1946 mezunu olup Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk Doktorudur. 1973-74 arasında Rektör yardımcısıdır. 1978de devletler hukuku kürsüsü profesörlüğü, 1973-74 arasında Rektör yardımcılığı, 1981-82de Adalet yüksek okulu Müdürlüğü yapmış ve 1982de fakültenin Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanması ile oraya geçmiş 9.5.1983te kendi isteği ile emekli olmuştur.

Prof. Dr.Mehmet Tokgöz. 1947 mezunu, Halk sağlığı uzmanı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim ütesi ve emeklisidir.

Prof Dr. Hüseyin Özdeğer, 1948 Mezunu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Amarikada Kadın Hastalıkları Uzmanı ve Profesör oldu.

Prof. Dr. Ercüment Orçun , 1948 mezunu,Ege. Ün. Ziraat Fak. Öğ.üyesi

Prof. Dr. Erol Mavi  1949 mezunu Almanyada ihtisas yaptı Ege Tıp Fakültesi Çocuk Kl. Öğr. Üyesi idi. Halen emekli

Prof Dr. Hüseyin Mümtaz Kızılyalılı 1949 Mezunu Ege ve Ortadoğu Üniversitesinde Nükleer Bilimler uzmanı

Prof. Dr. Sermet Erlaçin 1949 mezunu, İstanbul Üniversitesi Kimya mühendisliği mezunu olup, Köln üniversitesinde Biyokimya Dokturu olmuş, Ege Üniversitesinde Doçent ve Profesörlüğe yükselmiş, Eczacılık fakültesi kurucu öğretim üyesi ve Dekan vekilliğini yapmıştır. Ege Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı başkanlığını yaparken 3 Nisan 1995 yılında yaş haddinden emekli olmuştur.

Prof Dr.Yılmaz Şenyılmaz, 1950 mezunu olup önce Veteriner fakültesini bitiren ve sonra Ege Üniversitesi Morfoloji kürsüsünde  1963 yılında İnsan Anatomisi Doktoru oldu. Anabilimdalı Başkanlığı, 1989-99 arasında Temel Tıp bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. 1999da emekli oldu.

Prof Dr. Veli Lök,1950 mezunu, Ege. Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniği. Öğretim üyesidir

Prof. Dr. Hüsnü Kızılyalılı  1950 mezunu, İktisat Profesörü, Ortadoğu ve Ege Üniversaitesinde çalışmıştır,

Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk, 1951 Mezunu,

Prof. Dr. Kazım Erkuş,1953 mezunu,Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. F. Yılmaz Özkan  1953 mezunu İstanbul Teknik Üniversitersinde Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. DR. Tolgay Odabaşı 1953 mezunu İstanbul Üniversitesi Orman fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bilgen Taneli,1955mezunu Almanyada Psikiatri Uzmanlığını, Uludağ Ün. Tıp Fakültesinde Doçentlik ve Profesörlüğünü almış, Uludağ Universitesi Psikiatri Anabilimdalı Başkanlığı yapmış, emekli öğ.üyesidir.

Prof Dr. Rahmi Hüseyin Ünal, 1955 mezunu, Sorbonne üniversitesinde Edebiyat doktoru olmuş, Erzurum Atatürk Üniversitesinde Doçent ve Profesörlüğe yükseltilmiş, 1978de Ege Üniversitesine gelmiş. Sosyal bilimler fakültesi dekan yardımcılığı, Sanat Tarihi bölümünü kurmuş ve başkanlığını yaparken 2004 yılında yaş haddinden emekli olmuştır.

Prof. Dr.A. İstemi Nalbantgil, 1955 mezunu, İç Hastalıkları ve Kardioloji uzmanıdır, Ege Üniversitesi Öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. Alev Güçlü :1955yılı mezunu olup, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji öğretim üyesi

Prof. DR. Hakkı Önçağ : 1955yılı mezunu olup Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi öğretim üyesi

Prof. Dr. Cumhur Ertekin: 1955 yılı mezunu olup Ege Üniversitesi Tıp FGakültesi Noroloji öğretim üyesi

Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş: 1956mezunu Ege Ün. Tıp Fak. İç hastalıkları ve Romatoloji Öğ.üyesi

Prof Dr. Hanefi Çavuşoğlu, 1957 mezunu, halen emekli İç Hastalıkları ve. Gastroenteroloji Uzmanıdır Ege Ün. Tıp Fak Öğretim Üyesi idi.

Prof Dr. Bilgin Timuralp, 1957 mezunu Kardioloji Uzmanı, Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi

Prof. Dr. Ahmet Terek: 1957 mezunu Ege Üniv. Tıp Fak. İç hastalıkları ve KaRDİOLOJİ Öğ.Üyesi

Prof. Dr. Günnur Atabay  1957 mezunu olup Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Öğretim üyesi

Prof. Dr.Atilla Varol, 1958 mezunu olup Ege Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Dermatoloji Öğretim.Üyesi

Prof. Dr. Ali Telli: 1958 mezunu olup iç hastalıkları öğretim üyesi

Prof Dr. Nadir Yayla: 1958 mezunu olup İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. DR. Tuncer Baykara: 1959 mezunu olup Ege. Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Öğretim.üyesi

Prof. Dr. Mehmet Derici: 1959 mezunu,Cukurova ve Celal Bayar Üniversitesi. Tıp Fakültelerinde Öğretim.üyesi

Prof. Dr. Savaş Kültür: 1959 Mezunu olup Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiatri öğretim üyesi

Prof. Dr. İsmail Hakkı Çallı,1960 mezunu, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Ege Üniversitesi tıp fakültesi Öğretim Üyesi .

Prof. Dr. Mehmet Yıldız. 1960 mezunu, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. Mustafa Palandöken : 1960 Mezunu olup ege ve Dokuz eylül üniversiteleri tıp fakültelerinde Kulak Burun Boğaz Öğretim üyesi

Prof Dr. Refet Kılınç 1961 mezunu, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi ve emeklisidir

Prof. Dr. Rauf Uçucu. 1961 mezunu, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi ve emeklisisdir

Prof. Dr. Esat Pehlivan  1961 mezunu olupEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesidir

Prof. Dr. Erdoğan Telli, 1961 mezunu, İç Hastalıkları Uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. Nurcan Özdamar, 1961 mezunu., Beyin Cerrahisi Uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi.Öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. Önder Akyürekli:1961 mezunu Ege Ün. Tıp Fak. Nöroloji Öğ.üyesi

Prof. Dr. Hüseyin Hakerlerler 1961 mezunu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. İsmail Karaçalı, 1961 mezunu Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Ali Tanrısever 1962 mezunu olup Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü öğretim üyesi

Prof Dr. Yener Karadenizli, 1962 Mezunu,

Prof. Dr. Ali Haydar Bayat, 1962 mezunu İç hastalıkları ve tıp tarihi uzmanı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve emeklisi idi.

Prof. Dr. Ertürk Erdinç,1962 mezunu, Göğüs Hastalıları Uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. Mehmet Eti: 1962 mezunu Ege Üniversitesi. Tıp Fak. Beyin Cerrahisi Öğretim. Üyesi

Prof. DR. Işık Tuğlular 1962 mezunu olup Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji öğretim üyesi

Prof. Dr. Ahmet Kocabaş : 1962 mezunu olup Ege Üniversitesi tıp Fakültesi iç Hastalıkları öğretim ütesi

Prof. Dr. Süer Yüce, 1962 mezunu Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr Erol Mir, 1963 mezunu, Çocuk Cerrahisi Uzmanı ve Çocuk Ürolojisi uzmanıdır, Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi ve emeklisidir,

Prof. Dr. Ali Koyuncu, 1963 mezunu, Genel Cerrahi Uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. Erdinç Demirören. 1963 mezunu, Ziraat Mühendisi, Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı. 1964 Mezunu, Ziraat Mühendisi, Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi ve emeklisidir

Prof Dr. Erol Balık, 1964 mezunu, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Ege Üniversitesi öğretim üyesi ve emeklisidiri.

Prof. Dr. Mehmet Sağlam 1964 mezunu, kimya mühendisi Ege Üniversitesi Kimya fakültesi öğretim üyesi 

Prof. Dr. Şaban Eren 1964 mezunu Ege Üniv. Bilgisayar Mühendisi

Prof. Dr. Çınar Atay 1965 mezunu Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Terci, 1965 Mezunu, İç Hastalıkları Uzmanı, Ege Üniversitesi Öğretim üyesi.

Prof. Dr. Coşkun Büyüksu 1965 mezunu.Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji öğretim üyesi

Prof. DR. Abdurrahman Aslan 1965 Mezunu Ege Üniversitesi Gıda  Mühendisliği öğretim üyesi

Prof. Dr. Hakkı Bahar. 1965 Mezunu  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji öğretim üyesi

Prof Dr. Yılmaz Şayan, 1965 mezunu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, Zootekni Doktoru olmuş, 1998yılında Profesör olmuş, 2009yılında Ödemiş Meslek Yüksek okulu müdürü olup Halen hizmete devam etmektedir.

Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu, 1967 mezunu, Genel cerrahi Uzmanı, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi kurucu öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. Atilla Akkoçlu, 1967 mezunu, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. Dr. Fadıl Vardar 1967 Mezunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk sağlığı öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Karapınar  1968 mezunu, Besin bilim Uzmanı olup, 1997-2000 yıllarında Gıda Mühendislği Fakültesi Dekan yardımcılığı yapmış, halen Gıda bilimleri Anabilimdalı başkanlığını yürütmektedir

Prof. DR. Semih Erkan, 1968 mezunu Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Zeynel Tunca, 1969 mezunu, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay bilimleri Öğretim Üyesi

Prof Dr.Turgut Öziş 1969 mezunu, Matematik dalında uzman olan ve 1982-91 yıllarında İnönü üniversitesinde çalışan, 1992 yılında profesör olarak Ege Üniversitesi Matematik bölümüne gelmiştir.1998-2001 arasında dekan yardımcılığı yapmış olup Halen öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof.Dr.İsmail Atilla Kesercioğlu  1969 mezunu, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Protetik diş tedavisi uzmanı olan, 1991-94 ve 2000-2003 tarihleri arasında dekan yardımcılığı yapan, ve halen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Hikmet Aydın, 1970 mezunu, İnşaat Mühendisi, Ege Üniversitesi Mühendislik fakültesi Öğretim Üyesi.

Prof. Dr. Taner Kumuk, 1970 Mezunu, Ziraat Mühendisi, Ege

 Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarım ekonomisi Öğretim üyesi ve emeklisidir.

Prof. DR. Ali Rahmi Bakiler. 1970 Mezunu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk hastalıları öğretim üyesi

Prof DR. Akın Kapubağlı  1970 mezunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  ortopedi öğretim üyesi

Prof. Dr. İzzet Zeki Atalay, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Muzaffer Çengel, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr.Burçin Çokuysal, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof: Dr. Kaya Boztok. Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. DR. Şenol Boztok, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Şerafettin Aşık, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi  

Prof. Dr. Benian Eser, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Nihat Aktan  Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Turgut Gönül, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Önder Çaylak, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Ercan Kızılay, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Metin Altınbaş, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Yusuf Karsavuran, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Adnan Değirmencioğlu, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Fevzi Önder. Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi

Prof. Dr. Erdem Alpay.

Prof. Dr. Onur Güntürkün 1975 mezunu

Prof Dr. A.Ruhi Özyürek, 1975 mezunu, Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Kalp Hastalıkları Uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim Üyesidir

Prof. Dr. Salih Kavukçu. 1975 Mezunu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bilal Gümüş, 1975 Mezunu,

Prof. Dr. Suat Buket, 1976 Mezunu,

Prof DR. Osman Özden 1976 mezunu Deniz Ürünleri Uzmanı

Prof. Dr. Erdal Apaydın, 1976 mezunu Ege  ÜN. Tıp Fakültesi. Üroloji öğretim üyesi

Prof. Dr. Fahrettin Oksel . 1976 mezunu .Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Öğretim üyesi.

Prof. DR. Onur Güntürkün. 1976 mezunu Almanyada Öğretim Üyesi

Prof DR. Erol Tavmergen1977 mezunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum öğretim üyesi İlk tüp bebek uygulaması yapan ekibin üyesi

Prof Dr. Hakan Yüceyar  1977 mezunu Celal Bayar Üniversitesi İç hastalıkları ve Gastroenteroloji öğretim üyesi

Prof. Dr. Önder Kırımlı, 1978 mezunu, Kardioloji Uzmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesidir.

Prof Dr. Emre Kumral. 1978 mezunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Öğretim üyesi

Prof. DR. Mahmut Çoker,1978 mezunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk kliniği öğretim üyesi çocuk endokrin ve metabolizma uzmanı

Prof. DR. Sertaç İşlekel . 1978 mezunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin cerrahisi öğretim üyesi

Prof. Dr. Mustafa Özbaran, 1979 Mezunu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel cerrahi ve organ nakli merkezi öğretim üyesidir

Prof Dr. Ahmet Çoker, 1979 mezunu, Genel Cerrahi ve Transplantasyon cerahisi uzmanı, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Prof. Dr. Hamit Hancı, 1980 mezunu Adli Tıp Uzmanı, eski Ege ve Halen Ankara Üniversitesi öğretim üyesi ve Adli Tıp enstitüsü müdürüdür.

Prof Dr. Can Sevinç, 1980 Mezunu,

Prof. Dr. Abdülkadir Genç, 1981 mezunu, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi öğretim Üyesi

Prof Dr. Mete Akısü,1981 mezunu,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim Üyesidir.

Prof Dr. Oğuz Kılınç, 1982 mezunu,

Prof. Dr. Burçin Çokuysal, 1983 mezunu, Ziraat Fakültesi Toprak anabilim dalında Uzman olmuş, 2006 yılında Profesör olmuş, 2010 yılında Ziraat Fakültesi dekan yardımcısı olmuş ve Halen devam etmektedir.

Sosyal Mediada tanınmış kişiler

Avukat Feyzi Akeren  1890 yılı mezunudur,

Dr. Suat Soyer, 1896 yılı mezunudur.

İzzet Temel, 1896 yılı mezunu İzmir liman ve vapurları müdürlüğü yapmıştır.

Mustafa Enver Bey

Halit Ziya Uşaklıgil, 1865te ikiçeçmelik-İzmirde doğdu. 1886-93da İzmir Rüştiyesi ve İdadisinde Fransızca ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1919da Darülfünunda Edebiyat Tarihi dersleri verdi  27 Mart 1945te İstanbul-yeşilköyde vefat etti. Yayınlanmış 51 eseri olan sanat ve fikir adamıdır.

Ahmet Adnan Saygun:7 Eylül 1907de İzmirde doğdu. 1918de İzmir İttihat ve Terakki mektebine girdi. 1919da İzmir idadisi öğrenciler bu okula nakledilerek Hilal İdadisi adıyla eğitimini 1922yılına kadar sürdürdü. 1922de İzmir erkek liswsinden mezun oldu.Müzik eğitimi aldı. 1926da İzmir Lisesine Müzik öğretmeni oldu. 1928de parise gitti,dönüşünde  1931 de Musiki Muallim mektebi öğretmeni ve Devlet Konsevatuarı öğrtetmenliği ve İnternatıonal Folk Music Counseil’e yönetim kurulu üyesi oldu. Lise Marşımızı besteledi ve Müzik leteratürüne türk folklorunun eserlerini kazandırdı. 

(Ahmet Selahattin) Salah Birsel:1919 Bandırma doğumlu, 1937 İzmir Erkek lisesi mezunu, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü 1948de bitirmiş, Fransızca öğretmenliği yapmış, Türk dil kurumu 1960-73 dönemi üyesidir. Ödül kazanmış şiir kitapları ve Roman ve anılar üzerinde araştırma yazıları vardır. 1909da öldü.

Yahya Gökçedağ, Okulumuzda Orta kısım ve Liseyi okuyup 1938 yılında mezun olmuş, adli yargının her kademesinde bulunarak Yargıtay onursal Başkanı olarak  emekli olmuştur, Pilav günlerimizin müdavimidir.

Dr. Selahattin Akçiçek:  1936 mezunu  İzmir Büyük şehir Belediye Başkanlığı yapmıştır

Selahattin Göktepe: (Freud)  Felsefe öğretmenimiz idi.

Ahmet Hulusi Kantar. 1915 Bursa doğumludur, 1944yılındanberi Kıdemli biyoloji öğretmeni olup,liseler için  biyoloji kitabının yazarıdır.

Haluk Baykent, Avukat,Vakıf Kurucu üyesi,Onursal Başkanı

Necdet Göktepe, İş adamı, vakıf kurucu üyesi,Türkistan fahri konsolosu

Atilla İlhan, Gazeteci Yazar,Şair, Romancı

İsmail Sivri, 1938 mezunu,Gazeteci Yazar

Ahmet Priştina, Büyükşehir Belediye Başkanı

İlhami Sancar, siyasetçi

Ali Kocatepe, 1947 izmir doğumlu lisemizin 1965yılı mezunudur. Bestekar Müzisyen

Samim Kocagöz  1916 söke doğumludur.1937 mezunudur edebiyat fakültesi türk dili bölümü mezunudur.Gazeteci Yazar olup öykü,anı, ve romanlar yazmıştır,

Süleyman Ferit Eczacıbaşı  1885te İzmir ikiçeşmelik semtinde doğdu, Hamşidşye İlk okulu,Tilkilik Rüştiyesinden sonra İzmir İdadisini 1900 yılında bitirdi,1903te eczacılık diploması aldı ve İzmir Gurebai müğslimin hastanesi Eczacısı oldu,Şifa eczanesini satın aldı ve işletti. Eczacıbaşı Holding’in kurucusu olup 18 Nisan 1973te öldü.

Necati Cumalı, 1921 Florina doğumlu olup Mübadele sonu Urlaya gelmişlerdir. İzmir Erkek lisesini 1940 yılında bitirmiş oluıp SAnkara Hukuk Fakültesi mezunudur Şiir, Hikaye Tiyatro Roman türünde eserler vermiştir.

Süleyman Sevgel.Okulumuz marşının güftesini yapan şair müzisyen

Mehmet Celal Saygun: 1872 Nevşehir doğumlu olup İzmir idadisinde Matematik öğretmenliği yapmış İzmir Milli Kütüphanesinin kurucusdudur ve öldüğü 1944 yılına kadar müdürlüğünü yapmıştır. Ahmet Adnan Saygun’un Babasıdır.

Ahmet Haşim,1885 Bağdat doğumludur. 1908de İzmir İdadisinde Fransızca öğretmeni olmuştur.Şair ve yazardır 1933te vefat etmiştir.

Hüseyin Vasıf Çınar

Garra Sarmat, 1911 selanik doğumludur,1937 yılındanberi Okulun tarih ve Sanat tarihi hocası ve müdür yardımcısıdır. 1999yılında vefat etmiştir.

Kazım Gürpınar (Baklava Kazım) 1937 yılındanberi Felsefe hocasıydı.

Rıdvan Nafiz Edgüer

Kemal Özerdim, (şeker Kemal) 1908yılında Ustrumca da doğdu.Okulumuzun 1930 yılı mezunu ve okulun tarih öğretmenidir. Ege Üniversitesinde Devrim Tarihi Dersleri vermiştir 1980 yılında vefat etmiştir.

Hilmi Erdim. Okul müdürü ve matematik öğretmeni

Ali Faruk Nişli (Can Baba): 1919 izmir doğumlu olup 1937 mezunudur. Okulumuz Edebiyat öğretmeni olup basılmış şiir kitabı vardır

Halil Onuralp (Halilcim). OKulumuz mrzunu olup İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesini bitirdikten sonra okula Kimya öğretmeni olmuştur. Kendi hocaları ile birlikte öğretmen olarak çalışmıştır.

Kazım Orbay, Genel Kurmay Başkanı

Memduh Tağmaç, Genel Kurmay Başkanı

İlhami Sancar, Genel Kurmay Başkanı

Dr. Behçet Uz, 1912 yılı mezunu olup izmirde hekimlik yapmış ve İzmir Belediye Başkanı olmuştur.

Yılmaz Özdil  Gazeteci Yazar

Yakup Kadri Karaosmanoğlu yazar

Baskın Oran : 1945te İzmirde doğdu Saint Jozef ve İzmir Atatürk lisesini 1964te bitirdi. Siyasal bilgiler fakültesinde 1974te Uluslar arsı ilişkiler Doktorası yaptı Milliyetçilik ve Batı Trakya Türkleri hakında eserleri vardır.

Fatih Portakal , 1985 mezunu Fox TV de program yapımcısı ve sunucusu

Tevfik Nevzat 1865 ikiçeşmelik-izmir doğumludur İdadinin kuruluşunda 1886 da öğretmenlik yapmıştır Hizmet gazetesi sahibi yazar ver şairdir. 1905te Adanada ölmüştür.

Neyzen Tevfik:  1879 doğumlu olup İzxmir idadisinde okumuş ama bitirmemiştir. Ney üstadıdır.

Yücel Çiftçi

Dr.Mustafa İpek

Tahir Kenan Özkan

Dr. Suat Soyer,

Mustafa Rahmi Balaban

Alev Çoşkun

İskender Özturanlı

Zeki Mesut Alsan

Cahit Piyal

Yücel Çiftçi

Dr. Hüseyin Yaralı

Hasan Kabze,

Suat Hatipoğlu,

İlhan Çelikdemir

Refik Tolga,

Nuri Kodamanoğlu,

Süleyman Sami(şair)

Foçalı Mehmet Emin (Şair)

Mehmet Emin Yurdakul,

Ahmet Priştina

M.Sırrı Day

Rıdvan Hafiz Edgüer

Tahir Kemal Özkan

Selim Sırrı Tarcan

Sadi Çelik

Burhan Toprak

Halil Menteşe

Levent Fırat

Dr. Mazhar German

Dr. Hüseyin Yaralı

Ahmet Hamdi Aksoy

Mustafa Hilmi Uran

İlhan Çelikdemir

 Bıçakçızade Hakkı

Dr. A. Galip Kahraman,

Go to top