Atatürk Lisesi Öğretmenler listesi

  OKULUMUZUN   ÖĞRETİM   KADROSU           
İzmir Erkek Lisesi Dönemi(1923-1942 )

 Şimdiki Namık Kemal lisesi, 3 Mart 1939 tarihinde İzmir İkinci Erkek Lisesi adını aldı. Esas Binadaki lise de İzmir Birinci Erkek lisesiadını aldı. 1942 yılında Birinci erkek lisesi Devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün okulu ziyaretinden sonra Atatürk Lisesi adını alır. İkinci Erkek lisesi de İnönü Lisesi adını alır.  Öğretmen listeleri kaynaklarda belirtilen yayınlar ile 1934-35-36-37-8 yıllarına ait andaçlardan ve Eğitim Vakfının 100.yıl Andaçı için çıkardığı basılmamış belgelerden yararlanılarak düzenlenmiştir.
Adı                                                   Dalı                                Çalıştığı yıl
Rıdvan Nafiz Bey        Md.                                                         1922-24
Cemal Gültekin   Md. Mua.                    ?
Ferit Bey                                       Arapça                                1923-25
Abdullah Bey                                 Farsça                                1923-25
Rıfkı Şefik Bey                                   “                                      1923-25
Saim Borman                                    Almanca                        1925-1942
Tahsin Abdi Bey                                      “                                  1932-33
Herrr Richters                                        “                                    1932-33
Felatun Dorsan                                        “                                 1934-35
Friçiç Rumel                                             “                                 1935-37
Medar                                                        “                                1936-38
H.Holştayn                                İngilizce                                     1932-35
Ms.V ebister                                   “                                           1932-33
Muhittin Alam                                 “                                           1933-37
Adnan Balkış                                 “                                           1934-35
Lütfi Ardan                                İngilizce                                    1936-38
Mehmet Ali Yeğenoğlu                  “                                           1936-37
Ali Kemal Karadayı                  İngilizce                                     1937-38
Reşat Yılancı                             İngilizce                                    1935-38
Bülent Üstündağ                               “                                         1937-38
Selahattin Eytemiz                            “                                         1937-38
Baki Acun                                          “                                         1937-38
Adı                                               Dalı                                   Çalıştığı yıl
Rasim Atalar                                     “                                         1937-38
Sait Odyak                                İngilizce                                     1935-42
Nebil Altuğ                                      “                                           1938-39
Ali Rıza Ülgen Bey                       Fransızca            1923-37 1911mezunu
Süleyman Fikri Tuser Bey                    “                  1923-37 1900mezunu
Ali Galip Bey                                        Fransızca                        1923-25
Seyfettin Bey                                              “                                1932-36
Cemal Yılancı                                      Fransızca                        1934-35
Seha Meral                                                  “           1934-42(1900mezunu
Sıtkı Şükrü Pamirtan                         Fransızca      1936-38(1915mezunu
Hilmi Önsel                                         Fransızca                        1937-39
Behzat Arif. Bilgin                                     “                                1935-38
Akif  Bibioğlu                                     Fransızca                         1937-38
Şekür Çağatay                                         “                                 1937-40
Sait N. Ozankan                                 Fransızca                        1937-42
Kani Taylan                                                “                              1937-38
Mehmet Mithat Arukan                Tarih                                     1922-35
Ziya Şölen                                    Tarih                                    1923-38
Tahir Bey                                   Tarih                                      1923-
Nazmi Bey                                     “                                         1923-
Halit Bey                                        “                                         1932-33
Mithat Oksancak                            “                                        1932-42
Kemal Özerdim                          Tarih              1934-42(1914mezunu)
Şeref Horasanlı                            Tarih                                   1936-38
Ziya Sönmez                                  “                                        1933-42
Hüseyin Gara Sarmat                 Tarih                                     1937-42
Sait Odyak                                  Tarih                                     1937-38
Haydar Candanlar                       Tarih                  1937-38ok. mezunu
Hüsnü Hazerhun                        Tarih                  1937-381915mezunu
Mes’adet Öner                                “                                         1937-38
Halit Olalı                                            Fizik                          1935-42-57
Adı                                                   Dalı                                 Çalıştığı yıl
Mehmet İlhan Tınaz                           Fizik                                1936-54
Hakkı Palandöken                                 “                                   1933-37
Niyazi İnaler                                        Fizik       1934-38(1903 mezunu)
Ali Rıza Berkem                                     “    1934-36(İ.Ü.Kimya Fak.Dek.
İlhan Tınaz                                          Fizik                                1936-42
Necati Geçkiner                                     “            1937-41(1933 Mezunu)
Mehmet Ali Yeğenoğlu                          “                                   1937-38
Ali Haydar Çağlayan                          Fizik                                 1938-42 
Hürrem Bayoğlu                                Fizik                                 1940-42
 Esat Çınar                                   Edebiyat          1923-42(1911 Mezunu)
Mahmut Esat (Bozkurt)                     “                                        1932-42
Zeki Baran                                    Edebiyat        1932-42(1903 Mezunu)
Kemal Hekimkan                                    “                                  1932-35
Nahit Nafiz                                             “                                   1932-34
Fazıl Behçet                                            “                                  1933-34
Nahit Edgüer                                          “                                   1933-35
Fazıl Yenisey                                          “                                  1935-38
Fuat Atalay                                             “                                   1935-36
Faik İmece                                              “                                   1936-37 Kemal Öz Altunbaş                                 “                                   1936-37
Atalay Kipak                                            “                                   1936-37
Şeref Kazım                                        Edebiyat                         1936-37
Necati Cumalı                                      Edebiyat       1937-  okulmezunu
Fuat Edip Baksı                                       “                               1937-
Haydar Candanlar                                   “               1937-  okul mezunu
A.Naili Özeren                                         “            1937-38 1903mezunu
Hüsnü Hazerhun                                      “           1937-    1915 mezunu
Niyazi İnaler                                             “             1937-   1903 mezunu
Sıtkı Şükrü Pamirtan                             “                1937-  1915  mezunu
Süleyman Tuser                               Edebiyat       1936-38 1900mezunu
Fuat İbrişim                                       Edebiyat                            1937-38
Hüseyin Sezer                                         “                                  1940-41
Süleyman Sevger                                    “                                  1940-42
Hilmi Bey (Erdim)                              Riyaziye                            1923-42
İzzet Soner                                    Matematik   1928-1942  okul mezunu
Nazmi Erçevik                                   Riyaziye                            1936-37
Şekür Çağatay                                  Matematik                         1936-38
Vahap Akmandor                               Matematik                        1936-38
İbrahim Taner                                    Matematik                        1932-38
Nazmi İlker                                          Matematik                      1932-38
Asaf bey(Atalık)                                        “                                1934-35
Ferit Bey                                                   “                                1936-37
Muhlis Öktemer                                  Matematik                       1937-38
Akif  Bibioğlu                                     Fransızca  Matematik       1937-38
Cemil Omaç                                        Matematik                       1934-38
Gani Ünsal                                         Matematik                        1934-40
Sıtkı Türker                                                  “                              1937-38
Hilmi Pakkan                                               “                              1937-38
Halim Erker                                                  “                             1937-41
Gani Ünsal                                                    “                             1939-42
Macit Büke                                                   “                              1940-41
Selahattin Özyar                            Kimya                                   1923-42
Halil Emin Onuralp                          Kimya                                  1930-42
Niyazi Bey                                              “                                    1932-35
Ali Ülgen                                            Kimya         1937-40(1911Mezunu)
Ali Rıza Berkem                                Fizik, Kimya                       1931-35 
Hilmi Şerif Baydur                             Fen Bilgisi                           1932-37
Necati Çiftçi                                      Fizik Kimya  1937-38(1908 mezunu)
Tahsin Ak                                         Fizik. Kimya                         1937-38
Ahmet Hakkı                                    Fen Bilgisi                            1936-37
Cevat Dağlı                                             “              1936-38 1923 mezunu
Zühtü Kamil                                          “                                        1936-37
Fuat Uğural                                Fen Bilgisi, Kimya  1934-38 okul mezunu
Adı                                              Dalı                                 Çalıştığı yıl
Mecdi Başkut                                 “               “         1937-38 okul mezunu
A. Haki Savaşada                     Fen Bilgisi           1937-38(1914 mezunu
Cevat Dağlı                                      “                     1937-38(1923 mezunu
Mustafa Rahmi Balaban            Yurt Bilgisi                               1923-42
Rahmi Gökçe                             Yurt Bilgisi                               1932-38
Muhittin Bey                                    “                                          1934-35
Fazıl Bey                                       “                                            1934-35
Nurettin Bey                                    “                                           1935-36
Sait Odyak                                     “                                            1936-42
Şekür Çağatay                          Yurt Bilgisi                                 1937-38
Kemal Özaltıntaş                       Yurt Bilgisi                                 1937-38
Ziya Ajlan Aksek                           Müzik                                     1936-55
Ferit Hilmi Atrek                            Müzik                                     1932-38
Eyüp Güven                                      “                                         1936-37
Mustafa Rahmi Balaban            Felsefe                                      1924-42
Nazif Bey                                        “                                           1932-33
Nuretti,n Topçu                               “                                           1935-39
Ali Kemal Karadayı                         “                                            1936-37
Selahattin Göktepe                   Felsefe                                      1939-75
M.Kazım Gürpınar                  Filozofi, Sosyoloji                    1937-42-69
Ali Haydar Çağlayan                   Felsefe                                    1940-45
Ziya Yamanlar                           Coğrafya              1932-42  okul mezunu
Ömer Orhan                                Coğrafya                                  1934-38
Şeref Horasanlı                          Coğrafya                                   1936-38
Ziya Şölen                                  Coğrafya                                   1936-38
Hüsnü Hazerhun                        Coğrafya             1937-38 1915 Muzunu
Şakir Candoğan                               “                                            1937-38
Alaattin Candemir                           “                                             1937-38
Emin Baysan                                   “                                            1940-41
Fuat Uğural Bey                   Hikmet                        1923-37  okul mezunu
Necati Çiftçi                          Tabiiye                      1923-39(1908 mezunu)
Adı                                              Dalı                                 Çalıştığı yıl
Halit Uruklu                                      “                                            1932-37
Cemil Cayanazoğlu                    Biyoloji                                       1936-37
Türkü Tugay                              Tabiiye                                        1936-37
Halil Şenkut                              Tabiiye                  1937-41 1910mezunu
Cemil Çapanoğlu                              “                                          1937-38
Ali Halim Bayer                         Biyoloji                  1936-38 1919 mezunu
Abdullah Naci Hortaçsu                 “                       1936-38 1920 mezunu
Recep Güvenkan                              “                                           1937-38
Kazım Alkan                               Tabiiye                                      1937-41
Mecdi Başkut Bey                    Tabiat bilgisi         1923-37  okul muzunu
Turgut Bey                                 Türkçe                                         1923-
Alaattin Candemir                      Türkçe                                        1936-50
Kemal Hekimkan                            “                                             1934-37
Kemal Özaltınbaş                           “                                             1936-37
Şakir Candoğan                          Türkçe                                       1937-38
Fazıl Yenisay                              Türkçe                                       1936-38
Hüseyin Sezer                                 “                                            1936-38
Fuat Edip Baskı                               “                                            1937-38
Nuri Tozkoparan                    Beden Eğitimi                               1923-42
Kemal Ocak                                   “                                            1936-37
Faik Özbek                                    “                                            1936-41
Mehmet Öz                            Beden eğitimi                               1937-38
Mehmet Alptekin                              “                                         1937-38
B. Büke                                          “                                           1940-42
Nejat bey                                   Resim                                         1922-34
Abidin Bey                                      “                                             1932-33
İlhami Dalman                                “                                             1934-36
Kadri Atamal                             Resim                                         1934-38
İbrahim Bey                              Din Bilgisi                                    1923-